Skip to content

Întâlniri EuroPoetice în Marais-ul parizian

December 4, 2014

Foto_1_Grup_OK_P1070603

foto 1

Foto_2_Cu Victoria Fata_Nalatiu si Ingerii

foto 2

Foto_3_Cu Joel_simeza mea

foto 3

Foto_4_Roselyne_Fran+ºois_Gabi

foto 4

Foto_5_Cu Herve si Joel

foto 5

Foto_6_Cu Victoria_recital_P1070674

foto 6

Foto_7_Sala_recital_P1070677

foto 7

Foto_8_Grup 2_P1070679

foto 8

Poezie şi picturǎ românescǎ în Voyage

la galeria parizianǎ „Thuillier”

Galeria de artǎ „Thuillier”, aflatǎ în Le Marais, unul dintre cele mai vechi cartiere ale Parisului veacului al XII-lea: gazda expoziţiei internaţionale de poezie ilustratǎ Voyage (Cǎlǎtorie), între 21 noiembrie şi 4 decembrie.

Printre cei 25 de expozanţi – poeţi, fotografi, pictori, graficieni francezi şi francofoni din Chile, Franţa, Maroc, Martinica (teritoriu francez din Caraibe) – la iniţiativa poetului Joël Conte, preşedintele asociaţiei „Rencontres Européennes EuroPoésie” (REE) – Întâlniri Europene EuroPoezie) – trei românce: Victoria Fǎtu-Nalaţiu (artist-plastic, poet, Bistriţa), Diana-Adriana (artist plastic, Sulina) şi eu însǎmi, sub pseudonimul de poet Lulli dell’Teiu, ales în memoria pǎrinţilor şi vetrei natale.

Iar printre coexpozanţi, am recunoscut (selectiv, în ordine alfabeticǎ), prieteni mai vechi: Rozelyne Chevalier (Franţa), Mariéva Sol (Franţa), Ozoua Soyinka (Martinique), Pascal Billon (Franţa), François Fournet (Franţa), Artur de Oliveira (Franţa), Pablo Poblete (Chile/ Canada), Thierry Sajat (Franţa), Hervé Semence (Franţa).                Gǎsirea cu Victoria Fǎtu-Nalaţiu, invitatǎ de onoare a organizatorilor şi prezentǎ pentru pentru a doua oarǎ la Paris, alǎturi de acest grup minunat de prieteni, a stat sub semnul bucuriei şi împrietenirii fulgerǎtoare. Cele douǎ evenimente principale ale expoziţiei, vernisajul din 25 noiembrie şi scena „ouverte à la poésie et à la musique” – pe care aş numi-o în românǎ Murg poetico-muzical – din 29 noiembrie, mi-au înlesnit apropierea atât de poezia cât şi de arta talentatei bristriţene.

Inspiratele sale monostihuri, haikuri ori senryu din volumul sǎu trilingv (românǎ, englezǎ, japonezǎ) Beţia cu nectar, mi-au plǎcut atât de mult, încât m-am gândit sǎ-i fac o surprizǎ, traducându-i în tainǎ versuri din ciclul „Anotimpuri”… Oracol ad-hoc al metaforelor şi simbolurilor doamnei Victoria Fǎtu-Nalaţiu, am avut bucuria sǎ le citim împreunǎ, bilingv, în românǎ şi francezǎ, în faţa publicului galeriei Thuillier. Emoţiile nu mi-au fost puţine, ştiind cǎ este prezentǎ Gabriela Rusu, traducǎtoarea aceloraşi texte, în englezǎ…

Plecat la Bistriţa, într-un schimb de experienţǎ, Joël Conte, a fost marele absent al murgului poetico-muzical. Animat de Thierry Sajat, presǎrat de lecturile de poezie din creaţiile proprii ori declamate cu patos de Thierry Gaulthier din clasicii francezi, serata s-a încheiat în acordurile talentaţilor chitarişti şi cântǎreţi din grup, printre care Claude şi Franck Viguié.

Ne-au onorat cu prezenţa la aceastǎ sǎrbǎtoare a întâlnirii poeziei şi artei româneşti cu poezia, fotografia, pictura şi muzica confraţilor francofoni, printre alţii: Jean Awitor (Togo), realizator TV, Francis Berthelot d’Azay, romancier, istoric al artei, peisagist, colecţionar, Victor Hountoudji (Benin), poet, Françoise Labadie (secretara REE), Simina Lazǎr (inginer, exilul românesc „vechi”1), şi alţii

Reprezentant al celei de-a treia generaţie moştenitoare a deosebitei admiraţii pe care generalul Henry Berthelot a purtat-o Regatului România, i-am cerut lui Francis B. d’Azay o pǎrere de ansamblu despre prezenţa acestei insule de artǎ româneascǎ în mijlocul vuietului talazurilor autorilor francofoni. Citind poemul lui Joël Conte, Voyage de anges (Cǎlǎtoria îngerilor), inspirat de cele patru icoane pe pânzǎ ale Victoriei Fǎtu-Nalaţiu, mi-a rǎspus cu un amuzant joc de cuvinte (intraductibil): „dans les tréfonds de la Galerie, qui ne sont pas caves voûtées, c’est bien la première fois que par des anges, je suis envouté”2. Comparând-o pe autoare cu o a cincea icoanǎ, celelalte reprezintǎ fiecare, câte o „épopée différente de l’éternité des anges. Incontestablement, le travail de l’artiste, par ailleurs poétesse et écrivaine, est digne de soutenir la comparaison avec celui de nos Chagall, Carzou ou bien encore Lurçat, lorsque ces derniers se sont prêtés aux exigences de la Tapisserie”3.

I-am urmǎrit apoi privirea-i alunecândǎ pe cele douǎ ilustraţii ale Dianei Adriana, inspirate de propriile-mi poeme, brodând, într-un târziu, despre aceste „couleurs franches de la jeune artiste graphiste, bercée aux clapotis des flots du Danube s’éparpillant dans son Delta”4.

Poetul şi editorul Thierry Sajat, animatorul seratei, a amintit de altfel, în final, un amǎnunt important: ideea acestei expoziţii de poezie ilustratǎ, încolţitǎ în inimile generoase ale fondatorilor Întâlnirilor EuroPoésie şi gǎzduitǎ pentru a doua oarǎ de galeria Thuillier, prin bunǎvoinţa directorului sǎu, Denis Cornet, tinde sǎ devinǎ tradiţie… Împlinind de altfel, scopul caritabil al acestei asociaţii: „promouvoir la culture partout dans le monde, en français”5.

Dar, pentru Victoria Fǎtu-Nalaţiu, surprizele nu s-au oprit aici… Pânǎ la plecarea în ţarǎ, hotǎrâtǎ cǎtre ajunul Sfântului Nicolae, imediat dupǎ strângerea lucrǎrilor, va avea agenda plinǎ de invitaţii şi serate organizate de prietenii poeţi, printre care Mariéva Sol, în cinstea prezenţei domniei-sale, la Paris.

Ceea ce ne va face despǎrţirea, în pragul Sǎrbǎtorilor, mai dulce, mai linǎ…

Marilena Licǎ-Maşala

scriitor, traducǎtor, publicist

Paris, 1 decembrie 2014

Note:

1 Exil românesc „vechi”: am numit astfel, pe criterii istorice, românii stabiliţi în Franţa înainte de cǎderea Zidului Berlinului, spre a-i deosebi de imigrarea recentǎ, din motive economice, un complex fenomen socio-cultural care a dat naştere „diasporei româneşti”.

2 „În adâncul Galeriei, fǎrǎ a fi un beci fermecat, este pentru întâia oarǎ cǎ, aflat printre îngeri, mǎ simt vrǎjit” (cf. Francis Berthelot d’Azay).

3 „Fiecare (din cele patru icoane) reprezintǎ o epopee diferitǎ despre eternitatea îngerilor. Incontestabil, munca artistei – poetǎ, totodatǎ – ne trimite cu gândul la Chagall, Carzou ori Lurçat, întrucât aceştia au rǎspuns cerinţelor Tapiseriei” (cf. Francis Berthelot d’Azay).

4 „Culorile vii, directe, ale tinerei artist-grafician Diana Adriana, legǎnatǎ (în evoluţia artisticǎ) de clipocitul valurilor Dunǎrii, risipite în Delta ei (natalǎ)” (cf. Francis Berthelot d’Azay).

5 „Promovarea culturii peste tot în lume, în francezǎ”.

Legenda fotografiilor:

  1. De la dreapta spre stânga, selectiv: Victoria Fǎtu-Nalaţiu, Gabriela Rusu, Joël Conte; François Fournet, Thiery Sajat; Marilena Lica-Maşala, Denis Cornet (centru jos); Roselyne Chevalier, Hervé Semence, la vernisajul expoziţiei Voyage, Paris, 25 noiembrie 2014.
  2. Cu Victoria Fǎtu-Nalaţiu, în faţa celor patru Îngeri, la vernisajul expoziţiei Voyage, Paris, 25 noiembrie 2014.
  3. Cu Joël Conte, în faţa poemelor mele, De mon tapis volant (De pe covorul zburǎtor) şi Le Maure Blanc (Harap Alb), ilustrate de Diana Adriana (Sulina), la vernisajul expoziţiei Voyage, Paris, 25 noiembrie 2014.
  4. De la dreapta la stânga: Roselyne Chevalier, François Fournet, Gabriela Rusu, la vernisajul expoziţiei Voyage, Paris, 25 noiembrie 2014.
  5. De la dreapta la stânga: Joël Conte, Lulli dell’Teiu şi Hervé Semence, la vernisajul expoziţiei Voyage, Paris, 25 noiembrie 2014.
  6. Cu Victoria Fǎtu-Nalaţiu, la Murgul poetico-muzical, la galeria de artǎ „Thuillier”, 29 noiembrie 2014.
  7. Murg poetico-muzical, galeria Thuillier, sâmbǎtǎ 29 noiembrie 2014.
  8. Foto de grup (selectiv, de la dreapta la stânga): Gabriela Rusu, Claude şi Franck Viguié (spate), Victoriţa Fǎtu-Nalaţiu, Hervé Semence, Mariéva Sol, Lulli dell’Teiu, Denis Cornet, Thierry Sajat, la galeria Thuillier, 29 noiembrie 2014.
Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: