Skip to content

O nouă carte semnată de scriitorul buzoian Titi DAMIAN: „DIALOGUL VÂRSTELOR sau Passionaria Stoicescu – o viață printre cărți și copiii din cărți”

February 5, 2015

tititit

La marea lansare a trilogiei MUSCELENII  din 15 Ianuarie 2014 de la Urziceni, unde au participat scriitori din Buzău, Ialomița și București, scriitorul Titi DAMIAN promitea câteva surprize literare. S-a ținut de cuvânt și a lansat la Școala Pedagogică din Buzău, pe 12 decembrie 2014,  monografia  DIALOGUL VÂRSTELOR, unde pune în discuție literatura pentru copii din perspectiva celei mai prolifice, mai constante și mai inspirate dintre autoare, Doamna PASSIONARIA  STOICESCU, scriitoare aparținând cu tot sufletul spațiului buzoian al culturii, prezentă în paginile revistei noastre, dar mai ales printre copiii  și dascălii buzoieni, cărora le promite alte întâlniri în această primăvară.

O altă promisiune a scriitorului Titi DAMIAN este pe cale să se împlinească în foarte scurt timp, cu o carte de cu totul altă factură decât cele cu care ne-a obișnuit până acum, JUDECĂTORUL DE SUFLETE.

   

Pentru cititorii revistei noastre, două opinii de pe coperta IV a volumului „DIALOGUL VÂRSTELOR în proza, poezia, teatrul, dicționare în versuri și traduceri, din literatura pentru copii ale scriitoarei Passionaria Stoicescu.”

 

Literatura pentru copii n-ar trebui numită aşa, decât prin prisma accesibilităţii vârstei căreia i se adresează. Ea este sau trebuie să fie literatură pentru orice vârstă, în cel mai bun sens al cuvântului, agreabilă, înţeleasă şi folositoare în egală măsură şi celor mici, şi celor mari. Paradoxal, ea trebuie să placă întâi celor mari, care o vor citi la rândul lor celor mici.

Darul povestitului/scrisului nu vine din nimic. El se încheagă din observaţie dublată de sentiment, minunare, iubire, ascultare, lectură, scris, şters, lectură, curaj, scris, iubire. Nu întâmplător aici se repetă lectură, scris, iubire.” (Din partea scriitoarei Passionaria Stoicescu)

„Passionaria Stoicescu nu scrie literatură pentru/despre copii de circumstanţă, ocazional. Ea face din această trudnică lucrare un scop aparte, căruia-i dă o dublă finalitate: estetică şi instructiv-educativă. De fapt, ea nu-şi trădează prima meserie, aceea de învăţătoare, deşi a îmbrăţişat-o ulterior pe aceea de profesor de Limba şi literatura română, iar în final pe aceea de redactor de carte, care a fost şi a rămas o viaţă întreagă. „Redactor”, adică  aşa cum am auzit-o explicându-le copiilor la multe lansări de carte, „tot un fel de învăţător, dar mai mare, pentru scriitori.” Aşadar, scrierile sale pentru copii înseamnă  un fel de prelungire a exerciţiului practic de muncă migăloasă cu şcolarii mici, acum maturi, pe care-l începuse în tinereţe. Această „prelungire” s-a realizat o viaţă întreagă, şi prin zecile, poate chiar sutele de întâlniri cu copiii de vârstă preşcolară, şcolară mică, dar şi medie, împreună cu dascălii lor, din toată ţara. O simplă enumerare a localităţilor (unele vizitate de mai multe ori) unde a fost invitată, evidenţiază faptul că demersul ei a însemnat, de fapt, o mare pasiune izvorâtă din dorinţa de a-şi păstra continuu comunicarea cu elevii şi educatorii lor şi de a face din aceasta un ţel ce i-a înnobilat personalitatea.” (Din partea autorului)

Spre edificarea cititorilor, opera Domniei Sale cuprinde un număr de 39 de titluri de volume de poezie, povești, povestiri, teatru școlar, cântece pentru copii, dicționare (în versuri, tot pentru copii) de antonomaze, antonime, paronime, dar și 15 titluri – traduceri de povești din limba rusă. Totodată, scriitoarei i s-au atribuit și numeroase premii, diplome de excelență, diplome și trofee în cadrul activităților dedicate literaturii pentru copii: „Trofeul micului cititor” (1985, 1996, 2003), „Premiul UNESCO Iulia Hasdeu” (2002) „Premiul Uniunii Scriitorilor” (1995), „Premiul Asociației Scriitorilor București” (2008) etc.

Opera literară a Doamnei Passionaria Stoicescu, scrisă în aproape o jumătate de secol, cuprinde și un număr de 16 volume de poezie și 8 volume de proză, traduceri din limba rusă și din poloneză – cărți foarte bine primite de critica literară și de cititori, fiind considerată una dintre cele mai importante reprezentante ale literaturii feminine a acestui început de secol și de mileniu.

Toate izbânzile literare ale Domniei Sale justifică în totalitate efortul autorului de a aduce în fața cititorilor această monografie care dezvăluie personalitatea de excepție a scriitoarei, dar cuprinde și o antologie de poezie, proză și teatru pentru copii, necesară, deopotrivă, educatorilor, părinților și copiilor.

Advertisements

From → Uncategorized

One Comment
  1. Felicitări minunatei doamne scriitoare Passionaria Stoicescu! Ca modest truditor în ale scrisului ce sunt, m-am apropiat (cu rezultate mai bune sau mai rele) de toate genurie/ speciile literare, mai puţin unul: poezia pentru copii. De aceea, în opinia mea, aceasta e cu adevărat o piatră de încercare pentru un scriitor. Nu oricine poate scrie (bine!) o astfel de poezie. Cu atât mai meritorii sunt rezultatele doamnei Stoicescu, nu doar scriitor, ci şi om de aleasă calitate, pe care am avut onoarea de o întâlni de câteva ori.
    Felicitări şi domnului Titi Damian! Trebuie să fie o muncă de Sisif să te aventurezi în creaţia cuiva, dar aşa cum îl ştim, dumnealui o face bine, cu multă minuţiozitate şi har.
    Mulţumim, domnule Marin Ifrim, pentru aducerea în atenţie a acestei frumoase întâmplări! Ştiam că urmează să apară cartea, dar nu aflasem că a apărut şi a fost lansată.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: