Skip to content

Povestaşul de bună-credinţă

March 19, 2015

Capture

Rochia de mireasă”  (Ed. Timpul, Iaşi, 2014) este cel de-al şasea volum al Steluţei Istrătescu. Cartea respectivă, însumând un număr de 5 povestiri, este îngrijită şi prefaţată , cu eleganţă şi rafinament, complet asortată cu nota generală a volumului, de către o bună cunoscătoare a fenomenului literar feminin românesc, scriitoarea plurivalentă Marilena Lică-Maşala, din care cităm un pasaj semnificativ: „Farmecul desăvârşit al nuvelelor Steluţei Istrătescu stă în măiestria cu care ştie să împletească tehnicile literare, creând personaje de o delicateţe sufletească şi spirituală aparte, personaje armonioase, ce au nevoie de adâncimi, nu de aparenţe, rămânând imune,lucide, străine faţă de răul ce pare că le-a invadat ireversibil curtea, strada, oraşul, cetatea. Nuvelistica nu este nici moralizatoare, nici demascatoare, nici politică. Este reuşita unui condei iscusit de a ne transmite nouă, celor născuţi după 1950, perenitatea valorilor profunde ale unei elite decimate între 1948 şi 1964, dar lucide, conştiente de potenţialul ei misionar”. Aş mai adăuga, acestor observaţii pertinente, subtilităţile narative prin care, într-un fel aparent banal, autoarea amestecă timpul clasat al curgerii sale cu un prezent afectat de însăşi rădăcinile lui cronologice, în acest sens, reprezentativă fiind povestirea Fiul Colonelului”, o desfăşurare epică ce ar putea fi considerată un miniroman de sine stătător, alert, pilduitor, ironic, şi antrenant spre deliciul unor virtuali cititori avizaţi. Scrierile Steluţei Istrătescu au un anume cod deontologic al povestaşului de meserie, cum ar zice inconfundabilul Radu Coşaşu, scriitor cu care, prin alianţă spirituală, aceasta poate fi considerată rudă de gradul unu…semantic! Dincolo de mode şi modele, autoarea denotă o siguranţă expresivă caracteristică doar celor care, într-adevăr, fără nici o intenţie gratuită de a cocheta cu cititorul, au ceva esenţial de spus. Treabă aproape imposibilă pentru cei care, în goana lor după un succes facil, renunţă la obligaţia fundamentală faţă de cititorul de bună-credinţă, onestitatea.  În această privinţă, Steluţa Istrătescu merită tot respectul şi consideraţia breslei!

Marin Ifrim

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: